Joep in hoogwerker totaal plaatje

Schoonmaken is een vak!

Het wordt nogal eens vergeten, maar professioneel schoonmaken is écht een vak. Kennis van materialen, producttoepassing en natuurlijk de nodige praktijkervaring zijn belangrijk om een passende werkwijze te selecteren. Voorafgaand aan een offerte adviseren wij u gericht, want elke situatie is uniek en behoeft zijn eigen aanpak. Voor elke specifieke schoonmaak-vraag weten wij welke oplossingen er zijn. Zo kunnen wij gericht en efficiënt werken.

Elke situatie is uniek

Op de werkvloer is ervaring belangrijk om in te spelen op veranderingen, zaken die extra aandacht behoeven, of juist efficiënter kunnen. Onze medewerkers worden – intern en extern – opgeleid waarbij aandacht wordt besteed aan kennis van materialen en producten. Tevens wordt de nadruk gelegd op het werken volgens de richtlijnen van de RI&E voor de schoonmaak.

Vanzelfsprekend houden wij onze kennis up-to-date omtrent ontwikkelingen, nieuwe producten en werkmethoden die zich aandienen in de schoonmaakbranche.