Joep in hoogwerker totaal plaatje

 

Schoonmaken is een vak!

Kennis van materialen, producttoepassing en natuurlijk de nodige praktijkervaring zijn belangrijk om u voorafgaand aan een offerte gericht te informeren. Voor elke specifieke schoonmaakvraag weten wij welke oplossingen er zijn in toe te passen producten en werkwijze.

Op de werkvloer is ervaring belangrijk om in te spelen op veranderingen, zaken die extra aandacht behoeven, of juist efficiënter kunnen. Onze medewerkers worden intern opgeleid waarbij aandacht wordt besteed aan kennis van materialen en producten. Ook wordt de nadruk gelegd op het werken volgens de richtlijnen van de RI&E voor de schoonmaak.

Vanzelfsprekend houden wij onze kennis up-to-date omtrent ontwikkelingen, nieuwe producten en werkmethoden die zich aandienen in de schoonmaakbranche.